Nowy prefekt ds. biskupów

SJ, KAI, CNA

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację przedstawioną ze względu na osiągnięty limit wieku (78 lat) przez ks. kard. Marca Ouelleta z urzędu prefekta Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Jego następcą mianował pochodzącego z USA augustianina ks. bp. Roberta Francisa Prevosta (68 lat), dotychczasowego biskupa Chiclayo w Peru, nadając mu jednocześnie tytuł arcybiskupa. Obejmie on urząd 12 kwietnia 2023 r.