50 lat Misterium Męki Pańskiej w Kałkowie-Godowie

SJ, KAI

– Dzisiaj potrzeba nam optymizmu, radości wyzwolenia, ale i światła Zmartwychwstałego – mówił ks. Zbigniew Stanios, kustosz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie w czasie pierwszego wystawienia Misterium Męki Pańskiej. Jest ono prezentowane w tym sanktuarium maryjnym od 50 lat przez aktorów Teatru Dramatycznego im. ks. inf. Czesława Wali w sobotę przez okres Wielkiego Postu (godz. 15.30 i 18.00).