zdjecie
FOT. R. SOBKOWICZ

Warszawa. Roboty człekokształtne, CyberRyba oraz łaziki marsjańskie zadziwiają do niedzieli dzieci i dorosłych w Muzeum Techniki