WSKSiM z firmą Intel

CK

Katedra Informatyki WSKSiM pod koniec lutego wraz z uczelniami USA i Europy Zachodniej rozpoczyna udział w projekcie firmy Intel „Galileo for University”. Do Torunia trafiły już zestawy płyt Galileo przeznaczonych do prototypowania układów o różnym stopniu skomplikowania, od interaktywnych wyświetlaczy LED-owych przez automatyzację sprzętu domowego użytku po roboty sterowane smartfonem.