Na „Więcej Europy”

Wanda Kapica

Szanowni kandydaci!

Zacznijmy od tego:

Chcecie więcej Europy…

Czyli więcej… czego? Dyrektyw? Dyspozycji?

Nakazów? Wytycznych?

Pouczeń i wskazówek?

Instrukcji rozlicznych? Czyżby tu u nas było

w ustawy ubogo?

A może byście chcieli

więcej klubów go-go?