Wyrok za niedbalstwo

PCz, PAP

Doszło do błędu w sztuce lekarskiej – uznał w piątek Sąd Okręgowy w Białymstoku i utrzymał wyroki skazujące wobec dwóch lekarzy i pielęgniarki ze szpitala w Siemiatyczach (Podlaskie). Chodzi o pozostawienie po operacji w brzuchu pacjenta bawełnianej pieluchy. Siemiatycki sąd rejonowy uznał oskarżonych za winnych, kwalifikując zdarzenie jako niedbalstwo popełnione nieumyślnie, i skazał ich na 2-8 tys. zł grzywny.