zdjecie

Z albumów naszych czytelników

Jerzy Stanisław Fic, Gdynia

Nasz pierwszy dom w Gdyni na Grabówku w 1927 roku. Po prawej stronie brat Bronisław oraz moi rodzice, z lewej brat Longin i siostra Marianna.