List na Wielki Post

MJ

Jedyna prawdziwa nędza to nie żyć jak synowie Boga i bracia Chrystusa – napisał Franciszek w tegorocznym orędziu na Wielki Post, który rozpoczyna się 5 marca. Ojciec Święty wskazuje, na czym polega wezwanie do ubóstwa dzisiaj, do życia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym. Wyjaśnia, że Jezus „stał się ubogi nie dla ubóstwa samego w sobie, ale – jak pisze św. Paweł – po to, ’aby was ubóstwem swoim ubogacić’”.