Kurs pilotów

CK

WSKSiM organizuje kolejną edycję kursu pilotów wycieczek i pielgrzymek krajowych i zagranicznych. Zaproszenie jest skierowane do osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i lubiących podróżować. Kurs jest okazją, by zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia wycieczek i pielgrzymek. Zakończy się egzaminem wewnętrznym i zdobyciem certyfikatu. Warto, aby ze szkolenia skorzystały osoby organizujące pielgrzymki Rodziny Radia Maryja.