Pielgrzymka Duchowej Adopcji

KG, KAI, RW

Pod hasłem „Krzyż – uzdrowienie i wola Boża” na Jasnej Górze odbyła się 6. Ogólnopolska Pielgrzymka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Był to czas dziękczynienia za wszystkich, którzy włączają się w dzieło modlitwy w obronie życia, a także okazja do ekspiacji za grzech aborcji. Duchowa adopcja to dziewięciomiesięczna modlitwa w intencji życia zagrożonego w łonie matki.