Przeciw niewolnictwu

SJ, KAI

Papieskie orędzie na 48. Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2015 r. będzie poświęcone walce z procederem handlu ludźmi. Jego temat to słowa: „Już nie niewolnicy, lecz bracia”. Ogłaszając ten temat, Papieska Rada „Iustitia et Pax” zaznaczyła, że niewolnictwo to nie tylko przeszłość. Jest to niestety zjawisko obecne także dzisiaj, występuje w tak ohydnych formach, jak: handel ludźmi, przemyt migrantów, prostytucja, niewolnicza praca, wyzysk człowieka przez człowieka, zniewolenie kobiet i dzieci.