Cudzoziemcy kupują w Polsce

AKU, PAP

Cudzoziemcy w I kwartale kupili w Polsce towary i usługi za 7,7 mld zł, a wydatki Polaków za granicą wyniosły 4,6 mld zł – poinformował GUS. Z ogółu wydatków cudzoziemców 57,9 proc. przypadło na osoby przekraczające wewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, a 26,8 proc. – zewnętrzną granicę lądową UE, natomiast 14,1 proc. granicę powietrzną i 1,2 proc. morską.