Jedno pytanie

Jak możemy powstrzymać dechrystianizację Polski i świata?

Michał Boruczkowski, Poznań

Należy zacząć od zmian w naszym kraju. Tworzone akty prawne powinny kreować normy, które zawierałyby się w moralności chrześcijańskiej. Polskie najwyższe władze państwowe powinny poprzez zapisy w traktatach międzynarodowych dbać o zapewnienie poszanowania tolerancji religijnej we wszystkich krajach i zapobiegać prześladowaniom chrześcijan. Ważne jest też indywidualne zaangażowanie każdego chrześcijanina w otwarte przyznawanie się do grona wyznawców Chrystusa.