Przemyśl

Rezygnacja metropolity

SJ

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację ks. abp. Józefa Michalika z funkcji metropolity przemyskiego.

Zgodnie z wolą Papieża długoletni przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski będzie pełnił swą posługę metropolity jeszcze do osiągnięcia kanonicznego wieku emerytalnego i wyznaczenia następcy. 75 lat ks. abp Michalik kończy w kwietniu przyszłego roku. W lipcu br. prosił Ojca Świętego o przyjęcie rezygnacji wraz z wiekiem emerytalnym.