Jedno pytanie

Jak powstrzymać dechrystianizację Polski?

Ks. Stanisław Knap, Sandomierz

Być zawsze gotowym na przebaczanie, nawet wrogom, nie wyrzekając się prawdy. Trzeba przyjąć zasadę, którą pięknie sformułował poeta Adam Mickiewicz: „Pierwej ty pogodzisz się z wrogiem, jeśli ty i wróg zgodzicie się z Bogiem”. Taką postawę przyjmowali święci, między innymi św. Jan Paweł II czy bł. ks. Jerzy Popiełuszko.