Ojciec Święty w Kanadzie

KG, RW

Rozpoczęła się pokutna pielgrzymka Ojca Świętego do Kanady. Głównym celem sześciodniowej podróży jest spotkanie z rdzennymi mieszkańcami tego kraju, aby – jak głosi hasło podróży – „kroczyć razem” drogą pojednania i uzdrowienia. Franciszek jest drugim Papieżem odwiedzającym Kanadę. Trzy razy był tam św. Jan Paweł II, ostatnio dokładnie 20 lat temu.