Kolejna prowincja kościelna w USA

SJ, KAI

Ojciec Święty Franciszek ustanowił nową prowincję kościelną w USA i podniósł Las Vegas do rangi archidiecezji. Pierwszym arcybiskupem Las Vegas został dotychczasowy miejscowy biskup, 73-letni George L. Thomas. Nowa prowincja kościelna Las Vegas obejmuje również diecezje Salt Lake City i Reno. Wszystkie trzy diecezje należały wcześniej do prowincji kościelnej San Francisco.