Nowy metropolita katowicki

SJ, KAI

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację ks. abp. Wiktora Skworca z posługi arcybiskupa metropolity katowickiego i mianował następcą 55-letniego ks. abp. Adriana Galbasa SAC, dotychczasowego koadiutora archidiecezji.