Papieski bestseller

MP, KAI

Ogłoszona 5 lipca br. encyklika „Lumen fidei” okazała się wakacyjnym bestsellerem we Włoszech. Pracę nad dokumentem rozpoczął Benedykt XVI, a dokończył Ojciec Święty Franciszek. Od tej pory samo tylko watykańskie wydanie oficjalne rozeszło się w 200 tys. egzemplarzy. Własne edycje encykliki wydały też inne wydawnictwa.