Niższy rating Polski

JT, PAP

Agencja ratingowa Fitch obniżyła perspektywę ratingów Polski z pozytywnej na stabilną, jednocześnie potwierdziła ratingi na poziomie „A minus” dla walut zagranicznych i „A” dla waluty krajowej. Wśród kluczowych czynników rewizji Fitch wymienił „poślizg fiskalny” i obniżoną wiarygodność związaną z zawieszeniem progu ostrożnościowego. Agencja prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 4,2 proc. PKB w 2013 r., co jest odzwierciedleniem słabszego wzrostu.