Samolot do nauki

KL, PAP

Wycofany z eksploatacji samolot myśliwsko-bombowy Su-22 stanął przed budynkiem Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu. Od września będzie wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna w nauce zawodu technik mechanik lotniczy. Będzie również wykorzystywany na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Szkoła w Sosnowcu kształci na tym kierunku od 2006 roku.