Sprzęt dla wojska

PAP

Szef MON Mariusz Błaszczak zaakceptował wnioski z prac analityczno-koncepcyjnych dotyczących pozyskania sytemu rakietowego Narew od polskiego dostawcy, jakim będzie Polska Grupa Zbrojeniowa. Wczoraj doszło także do podpisania umowy na dostawy amunicji do moździerzy samobieżnych Rak i pocisków rakietowych wykorzystywanych w wyrzutniach WR-40 Langusta, RM-70 i BM-21. Zamówienie zrealizuje polski przemysł zbrojeniowy.