Komisja za aborcją na życzenie

PAP

Członkowie Komisji ds. Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego poparli projekt ideologicznej rezolucji wzywającej państwa członkowskie UE do rozszerzenia dostępu do aborcji, edukacji seksualnej i uprzywilejowania środowisk lgbt. Za przyjęciem raportu głosowało 27 posłów, przeciw 6 i 1 się wstrzymał. Parlament Europejski ma się zająć rezolucją na posiedzeniu zaplanowanym na 23 czerwca.