Fatimskie wezwanie do nawrócenia

SJ, KAI

Pandemia jest okazją do nawrócenia się i przemiany serc osób cierpiących w okresie pandemii – wskazywał wczoraj ks. kard. José Tolentino Mendonça, który przewodniczył uroczystościom 104. rocznicy początku objawień w Fatimie. Zaznaczył, że procesowi temu musi towarzyszyć pielęgnowanie miłości oraz nieustanne otwieranie się na drugiego człowieka.